Inno Broker

Zielony Potencjał Lubelszczyzny

Inno-brokerzy zachęcają lubelskich przedsiębiorców do udziału w projekcie „Zielony Potencjał Lubelszczyzny”

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013, Priorytet II „Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących”, Działanie 2.1 - Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki, Poddziałanie 2.1.1 - Rozwój kapitału ludzkiego w przedsiębiorstwach.

Celem projektu jest wzrost poziomu świadomości i możliwości wykorzystania odnawialnych źródeł energii w działalności biznesowej przez 55 mikro-przedsiębiorców, prowadzących działalność na terenie województwa lubelskiego, poprzez kompleksowe wsparcie szkoleniowo-doradcze do 30.06.2015.

Doradztwo obejmuje trzy moduły:

1. Doradztwo w zakresie wprowadzania rozwiązań ekologicznych

◦Smart Grid - inteligentne sieci energetyczne
◦Smart Meetering - inteligentne sieci pomiarowe
◦Ograniczenie emisji CO2
◦Systemy solarne
◦Fotowoltaika - baterie słoneczne
◦Biogaz - praktyczne aspekty inwestycji w zieloną energię

2. Doradztwo w zakresie ekoinnowacji

◦Oświetlenie LED
◾Koszty
◾Korzyści
◾Wymogi techniczne
◦Odzysk cennych substancji ze ścieków
◾Koszty
◾Korzyści
◾Wymogi techniczne
◦Efektywne metody opakowywania żywności
◾Koszty
◾Korzyści
◾Wymogi techniczne
◦Wytwarzanie materiałów budowlanych z odpadów poddanych recyklingowi
◾Koszty
◾Korzyści
◾Wymogi techniczne
◦Zarządzanie ekoinnowacyjne
◾Koszty
◾Korzyści
◾Wymogi techniczne

3. Doradztwo w zakresie marketingu ekologicznego

◦Geneza i istota marketingu ekologicznego
◾Ewolucja filozofii działania firmy na rynku
◾Charakterystyka wybranych przejawów orientacji społecznej i humanistycznej
◾Pojęcie marketingu ekologicznego
◦Ekoprodukt
◾Produkt w interpretacji marketingowej
◾Pojęcie produktu przyjaznego dla środowiska
◾Ekologiczne cechy produktu
◾Klasyfikacja ekoproduktów
◾Cykl życia ekoproduktu
◾Ekoznakowanie produktów
◦Cena ekoproduktów
◾Marketingowe aspekty ceny
◾Charakterystyka wybranych strategii cenowych ekoproduktów
◦Proekologiczna dystrybucja
◾Specyfika i zadania dystrybucji
◾Zasada rozszerzonej odpowiedzialności producenta - podstawa proekologicznej dystrybucji
◾Główne problemy decyzyjne proekologicznej dystrybucji
◦Promocja ekoproduktów
◾Promocja jako element marketingu mix
◾Podstawowe problemy promocji ekoproduktów
◾Główne instrumenty promocji ekoproduktów

We wszystkich zadaniach merytorycznych każdy z 55 mikro-przedsiębiorców zostanie objęty średnio 90h doradztwa oraz 25h szkolenia. Szczegółowa liczba godzin każdego z rodzajów doradztwa przypadająca na przedsiębiorstwo zostanie ustalona w oparciu o potrzeby zidentyfikowane w wyniku szczegółowej analizy przedsiębiorców przeprowadzonej na etapie rekrutacji (ustalona liczba godzin z poszczególnego doradztwa nie może być jednak niższa niż 5h dla zadania 1,2,3.

Biuro Projektu:
Koncertowa 19/35, 20-866 Lublin
Czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 8 - 16
Koordynator projektu: Karina Serafin-Kucharczyk
tel: 797 012 831
mail: kserafin.nowaenergia@gmail.com

STRONA PROJEKTU: http://zpl.org.pl/index.html

ZAPRASZAMY!!!

PROJEKT JEST WSPÓŁFINASOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO.


Powrót
Szybki kontakt

LPNT S.A.

Lubelski Park Naukowo-Technologiczny S.A.
ul. Dobrzańskiego 3, 20-262 Lublin
tel. (+48) 81 534 61 00
faks: (+48) 81 531 85 48
e-mail: biuro@lpnt.pl

lpnt

Banery2
Banery
Inno Broker
Copyright © Inno Broker - 2013.
Ta strona korzysta z plików cookie. Używając tej strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki. Możesz dowiedzieć się więcej w jakim celu są używane oraz o zmianie ustawień przeglądarki. Kliknij tutaj »
zamknij