Inno Broker

Współczesna filologia

Międzynarodowa naukowo-praktyczna konferencja "Współczesna filologia: aktualne zagadnienia oraz perspektywa badawcza". 
Do udziału w konferencji międzynarodowej zaproszeni są naukowcy, doktoranci, studenci z wyższych zakładów naukowych oraz jednostek naukowo-badawczych, jak również pracownicy praktyczni, którzy aktywnie zajmują się przeprowadzaniem badań w dziedzinie nauk filologicznych.

Organizatorzy konferencji:

  1. Lubelski Park Naukowo Technologiczny S.A.
  2. Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej 
  3. przy wsparciu Państwowego Wyższego Zakładu Naukowego Użhorodskiego Uniwersytetu Narodowego
  4. oraz Centrum Ukraińsko-Europejskiej Współpracy Narodowej

Międzynarodowa naukowo-praktyczna konferencja 
"Współczesna filologia: aktualne zagadnienia oraz perspektywa badawcza"

Lublin, Polska
20–21  października, 2017

SEKCJE

W ramach konferencji jest zaplanowana praca w następujących sekcjach:
 
1. Języki słowiańskie 
2. Literatura 
3. Język romański, germański i inne
4. Teoria literatury
5. Porównawcza wiedza o literaturze
6. Ogólna wiedza o języku
7. Porównawczo - historyczna i typologiczna wiedza o języku
8. Przekład
9. Język i środki masowego przekazu
10. Komunikacja międzykulturowa 
 
PRZEDSTAWICIELSTWO KOMITETU ORGANIZACYJNEGO KONFERENCJI NA UKRAINIE
Użhorodski Uniwersytet Narodowy;
Centrum Ukraińsko - Europejskiej Współpracy Naukowej
Osoba kontaktowa: Bielov Dmytro  – dr hab. nauk prawnych, profesor, profesor Katedry Prawa Konstytucyjnego oraz Prawoznawstwa Porównawczego Użhorodzkiego Uniwersytetu Narodowego, dyrektor Centrum Ukraińsko - Europejskiej Współpracy Naukowej. 
Telefon: 068-992-04-11; Poczta elektroniczna: fil@visnyk-juris.uzhnu.uz.ua

Wszyscy uczestnicy konferencji z Ukrainy uzyskają publikację referatów oraz certyfikat udziału poświadczony pieczęcią. Uczestnicy konferencji będą mieli możliwość przedstawić publikację materiałów oraz certyfikat, jako potwierdzenie udziału w międzynarodowej konferencji, odbywającej się państwie członkowskim Unii Europejskiej. Certyfikat jest dokumentem potwierdzającym udział w pracach naukowych konferencji (kongresu, sympozjum, seminarium), przeprowadzonych w państwie będącym członkiem UE, zgodnie z ust. 5.2, 7.3 rozdziału 2 Zasady nadawania stopni naukowych pracownikom naukowym oraz naukowo - pedagogicznym, zatwierdzonego Rozporządzeniem Ministerstwa Oświaty i Nauki Ukrainy z dnia 14 stycznia 2016 roku Nr 13.

Serdecznie zapraszamy ;-)

Organizatorzy


Powrót
Szybki kontakt

LPNT S.A.

Lubelski Park Naukowo-Technologiczny S.A.
ul. Dobrzańskiego 3, 20-262 Lublin
tel. (+48) 81 534 61 00
faks: (+48) 81 531 85 48
e-mail: biuro@lpnt.pl

lpnt

Banery2
Banery
Inno Broker
Copyright © Inno Broker - 2013.
Ta strona korzysta z plików cookie. Używając tej strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki. Możesz dowiedzieć się więcej w jakim celu są używane oraz o zmianie ustawień przeglądarki. Kliknij tutaj »
zamknij