Inno Broker

Rusza Klaster Biotechnologiczny

INAUGURACJA DZIAŁALNOŚCI KLASTRA BIOTECHNOLOGICZNEGO

Utworzenie Lubelskiego Klastra Biotechnologicznego jest kontynuacją listu intencyjnego podpisanego 26 czerwca 2015 roku przez rektorów lubelskich uczelni – UMCS, KUL, UP, UM i PL oraz Instytut Agrofizyki PAN i Miasto Lublin.

Umowę o współpracy w ramach klastra podpisał samorząd Województwa Lubelskiego, Lubelski Park Naukowo-Technologiczny oraz lubelskie przedsiębiorstwa, w tym Biomaxima, Establo Pharma Sp. z o.o., AmerPharma, Arkona Laboratorium Farmakologii Stomatologicznej, Vitagenum, Flamingo Biotech, PH Krautex, Nexbio, Herbapol-Lublin, Sawczuk & Partnerzy Spółka Partnerska Radców Prawnych i Adwokatów Fruvitaland oraz Mega Sp. z o.o..

Główne zadanie, jakie zostało postawione przed klastrem biotechnologicznym to nawiązanie współpracy w celu określenia ram prawnych, instytucjonalnych i organizacyjnych stałej współpracy dla rozwoju lubelskich badań biotechnologicznych. Określono również podstawowe cele, które w szczególności obejmują: stworzenie sieci współpracy oraz wymiany kontaktów, wiedzy i doświadczeń umożliwiającej efektywne połączenie oraz wykorzystanie wzajemnych potencjałów osób, przedsiębiorstw, jednostek naukowych i naukowo-badawczych, instytucji otoczenia biznesu oraz władz lokalnych i regionalnych dla wspólnego rozwoju. A także promocję Lubelszczyzny poprzez wspieranie rozwoju wiedzy, kompetencji i przedsiębiorczości w sektorach biotechnologii, biogospodarki, farmacji oraz ochrony środowiska. Realizację regionalnych, krajowych lub międzynarodowych projektów mających na celu rozwój i zwiększenie innowacyjności podmiotów działających w sektorach biotechnologii, biogospodarki, farmacji i ochrony środowiska, jak również wśród podmiotów świadczących usługi na ich rzecz, jak również wspólne działania na rzecz utrzymania i stałego rozwoju infrastruktury badawczej i produkcyjnej Członków Klastra oraz jej pełnego wykorzystania w rozwoju innowacyjności regionu. Dodatkowo rozwijanie świadomości otoczenia biznesu oraz społeczeństwa w zakresie zdrowego stylu życia oraz zrównoważonego i pro-ekologicznego wykorzystania naturalnych zasobów Lubelszczyzny oraz działalność edukacyjna uwzględniająca innowacyjność i aplikacyjność przekazywanej wiedzy oraz wspieranie tworzenia pro-innowacyjnych i pro-ekologicznych kierunków edukacji.

W najbliższym okresie klaster podejmie następujące działania: 

  • wymianę  kontaktów, informacji i doświadczeń ułatwiająca Członkom Klastra dostęp do najnowszych osiągnięć nauki i technologii;
  • inicjowanie i realizacja wspólnych przedsięwzięć naukowych i gospodarczych z zakresu biotechnologii;
  • starania o rozwój i efektywne wykorzystanie infrastruktury biotechnologicznej w ramach wspólnych projektów Członków Klastra;
  • wspólną promocję marki i działań Klastra oraz projektów realizowanych przez jego Członków; 
  • prowadzenie działalności informacyjnej i edukacyjnej uwzględniającej popularyzację istoty celów badań biotechnologicznych, w tym m.in. organizację szkoleń, konferencji naukowych, przygotowanie publikacji;
  • pozyskiwanie w ramach unijnych lub krajowych funduszy i programów dofinansowania środków na realizację przedsięwzięć o charakterze naukowo - badawczym, szkoleniowym i inwestycyjnym realizowanych przy udziale Członków Klastra;
  • współdziałanie z innymi krajowymi lub zagranicznymi instytucjami, organizacjami bądź stowarzyszeniami, których cele i zakres działalności pozostają zbieżne z celami 
  • i działalnością Klastra, jak również udział w takich organizacjach i stowarzyszeniach;
  • współdziałanie z organami administracji samorządowej i rządowej w celu promocji oraz pozyskiwania wsparcia dla działań podejmowanych przez Członków Klastra, ze 
  • szczególnym uwzględnieniem potrzeb regionu.

Klaster biotechnologiczny ma stymulować współpracę w branży określonej jako jedna z priorytetowych dla rozwoju Lublina. Doskonale wpisuje się także w podejmowane przez Miasto działania sieciowania współpracy nauki i biznesu oraz promocję innowacyjnych rozwiązań stworzonych w naszym mieście. – mówiKrzysztof Żuk, Prezydent Miasta Lublin.

Konkretne kierunki działań klastra zależą od jego członków - jednostek naukowych i przedsiębiorców, administracja ma te działania wspierać i ułatwiać.

Klaster jest otwarty na nowych członków - zwłaszcza przedsiębiorców których zakres działalności dotyczy szeroko rozumianej biotechnologii.

 

Powrót
Szybki kontakt

LPNT S.A.

Lubelski Park Naukowo-Technologiczny S.A.
ul. Dobrzańskiego 3, 20-262 Lublin
tel. (+48) 81 534 61 00
faks: (+48) 81 531 85 48
e-mail: biuro@lpnt.pl

lpnt

Banery2
Banery
Inno Broker
Copyright © Inno Broker - 2013.
Ta strona korzysta z plików cookie. Używając tej strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki. Możesz dowiedzieć się więcej w jakim celu są używane oraz o zmianie ustawień przeglądarki. Kliknij tutaj »
zamknij