Inno Broker

Raport z Forum INNO-BROKER

W dniu 23 stycznia 2015 roku w godz. 9.00 – 14.00 w Sali Warszawskiej w Hotelu Campanile Lublin na ul. Lubomelskiej 14 odbyło się Forum konsultacyjne projektu INNO-BROKER z udziałem naukowców, przedsiębiorców oraz osób decyzyjnych.

Celem forum było skonsultowanie wstępnej wersji modelu Inno-broker z przedsiębiorcami, naukowcami oraz przedstawicielami samorządu lokalnego. Zaproszenie na Forum skierowane było zwłaszcza do przedsiębiorców i naukowców z branży ICT i stanowili oni większą część grupy przybyłych gości.

Moderatorem całego spotkania był dr Bartłomiej Twarowski, na co dzień pracujący na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej jako pracownik naukowy i wykładowca. Na samym początku spotkania moderator powitał przybyłych gości i powiedział kilka słów na temat konieczności współpracy nauki z biznesem, gdyż może to przynieść ewidentne korzyści obydwu stronom. Następnie o krótkie przemówienie został poproszony P. Tomasz Małecki – Prezes Lubelskiego Parku Naukowo-Technologicznego – z wykształcenia informatyk.

W kolejnym wystąpieniu dr inż. Arkadiusz Małek – koordynator projektu INNO-BROKER – przedstawił wersję wstępną modelu INNO-BROKER. Podkreślił on zapotrzebowanie na pracę inno-brokerów oraz sposób ich działania. Wskazał na innowacyjny i testujący charakter projektu w związku z czym oczekuje propozycji zmian, które mogłyby zostać wprowadzone w modelu finalnym.

Następnie inno-brokerka Ilona Dąbrowska przedstawiła stan branży ICT na Lubelszczyźnie oraz ofertę inno-brokerską do niej skierowaną. Wskazała możliwe perspektywy rozwoju tworzących ją sektorów oraz wskazała swoją ofertę skierowaną dla nich. Przedstawione zostały także korzyści związane ze współpracą jednostek naukowych z przedsiębiorcami oraz wskazano możliwe źródła finansowania takich działań. Inno-brokerka powoływała się na przykłady konkretnych firm z branży ICT, które już obecnie odnoszą korzyści ze współpracy z lubelskimi inno-brokerami. W wystąpieniu widać było osobiste zaangażowanie i zainteresowanie wyzwaniami w przedmiotowej branży.

Do głosu powrócił Prezes Małecki przedstawiając propozycję działań i projektów w ramach nowego okresu finansowania skierowaną dla lubelskiego środowiska IT. Po tym przemówieniu nastąpiła przerwa kawowa podczas której zaproszeni goście bardzo chętnie ze sobą rozmawiali oraz nawiązywali nowe znajomości. Były to rozmowy merytoryczne związane ze wspólnymi poglądami i obserwacjami najnowszych światowych trendów w technologii ICT.

Kolejnym elementem Forum konsultacyjnego była dyskusja moderowana. Osoby biorące udział w dyskusji wskazywały na konieczność istnienia takiego zawodu jak inno-broker, który łączy świat nauki ze światem przedsiębiorców. Reprezentanci jednostek uczelnianych wskazywali na konieczność pomocy inno-brokerów przy konstruowaniu wszelkich regulaminów uczelnianych związanych z komercjalizacją wiedzy, by nie stały się bezużytecznymi zapisami. Inno-brokerzy wymienili przykłady sprawnie działających biur komercjalizacji badań na lubelskich uczelniach. Opisali również wypracowane narzędzia i przetarte szlaki, które usprawniają procesy komercjalizacji innowacji.

Z publiczności padały do inno-brokerów konkretne pytania o szczegóły ich pracy. Dotyczyły między innymi wypracowanych realnych efektów ich pracy. Uczestniczący w dyskusji inno-broker Kamil Chmielewski przedstawił dane liczbowe dotyczące ilości zawartych umów o współpracę pomiędzy uczelniami lub instytutami badawczymi a przedsiębiorcami oraz wypracowanych transferów wiedzy. W niektórych przypadkach mógł podeprzeć się nazwami konkretnych firm. W innych przypadkach klauzula poufności nie pozwalała wymieniać nawet nazwy firmy, nie mówiąc już o tematyce współpracy. Padły też pytania o terminowość wykonania zleconych uczelniom prac. Odpowiedź była zaskoczeniem dla pytających,  że naukowcy bardzo sprawnie i dobrze radzą sobie ze zleconymi im pracami badawczymi. Wspomniał także o karach umownych za nieterminowe wykonanie zadania. Podczas dyskusji wielu przedstawicieli przedsiębiorstw wyraziło zainteresowanie podpisaniem ramowej umowy o współpracy z jedną z lubelskich uczelni.

Bardzo ciekawe pytanie dotyczyło korzyści z podpisania umowy o wykonanie zlecenia badawczego z uczelnią lub indywidualnym naukowcem jako osobą fizyczną. Odpowiedź nie była ani prosta ani oczywista. Inno-brokerzy przedstawili kilka scenariuszy zaistniałej sytuacji. Pierwszy dotyczył wykonania zadania badawczego bez użycia skomplikowanej aparatury badawczej będące w zakresie wykonania pojedynczego naukowca po godzinach etatowej pracy. Rozwiązanie to ma ewidentną zaletę związaną z szybką realizacją zlecenia (bez dodatkowych decyzji administracyjnych i pośredników) oraz niskiej ceny związanej z wykonaniem określonego dzieła na zasadach przeniesienia praw autorskich. Drugi scenariusz, częściej występujący w rzeczywistości, dotyczył wykonania zlecenia badawczego z wykorzystaniem zaawansowanego sprzętu, który jest własnością uczelni zakupioną w ramach finansowania z różnych programów i projektów europejskich. Po tym przykładzie rozmówcy uświadomili sobie zakres skomplikowania pracy inno-brokera oraz ogrom wiedzy z różnych dziedzin, która jej musi towarzyszyć. Inno-brokerzy wyjaśnili, że takie zlecenia muszą zabezpieczać każdą ze stron i wykorzystywać zakupiony sprzęt zgodnie z przeznaczeniem. Optymizmem napawał fakt, że pewne zlecenia ze strony zgromadzonych przedsiębiorców mogą zostać wykonane przez zebranych naukowców. Potwierdziło to zasadność finansowania przedmiotowego projektu wraz z organizacją trójstronnych forów konsultacyjnych i paneli dyskusyjnych.

Wszystkie podmioty uczestniczące w panelu zachęcono do logowania się i przedstawienia swojej oferty współpracy na Platformie www.inno-broker.pl. Obecni goście zostali poproszeni o wyrażenie swojej opinii o funkcjonalnościach samej Platformy oraz o atrakcyjności przedstawianych na niej ofert. Zgłoszone uwagi zostaną rozpatrzone i w przypadku zasadności i atrakcyjności wprowadzone.

Było to trzecie, z planowanych pięciu, forum konsultacyjne. Potwierdziło przyjęte we wstępnej wersji modelu założenia i ich użyteczność zarówno dla przedsiębiorców jak i naukowców.


Powrót
Szybki kontakt

LPNT S.A.

Lubelski Park Naukowo-Technologiczny S.A.
ul. Dobrzańskiego 3, 20-262 Lublin
tel. (+48) 81 534 61 00
faks: (+48) 81 531 85 48
e-mail: biuro@lpnt.pl

lpnt

Banery2
Banery
Inno Broker
Copyright © Inno Broker - 2013.
Ta strona korzysta z plików cookie. Używając tej strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki. Możesz dowiedzieć się więcej w jakim celu są używane oraz o zmianie ustawień przeglądarki. Kliknij tutaj »
zamknij