Inno Broker

Konwent NGO

23 marca inno-brokerzy LPNT S.A wzięli udział w konferencji pt. „Konwent NGO - Usługi społeczne z perspektywy współpracy samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi” zorganizowanej przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie.

Uczestnicy spotkania mieli okazję wysłuchać interesujących wystąpień przedstawicieli lokalnych władz, organizacji pozarządowych oraz specjalistów związanych z działalnością trzeciego sektora. Spotkanie otworzyła Aleksandra Warmińska - Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Lublinie. Pierwszą prelegentką była dr Marta Komorska (Asystentka w Zakładzie Socjologii i Medycyny Rodziny UMCS), która przedstawiła zagadnienie współpracy sektora pozarządowego z administracją publiczną w realizacji usług społecznych. Jako druga wystąpiła Aneta Rydz (pracownik ROPS w Lublinie), przybliżając słuchaczom problem aktywności obywatelskiej mieszkańców województwa lubelskiego. Kolejne wystąpienie zatytułowane Rola Rady Działalności Pożytku Publicznego WL jako organu konsultacyjnego i opiniodawczego w zakresie współpracy samorządu województwa lubelskiego z organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie województwa lubelskiego przedstawione zostało przez Bożenę Lisowską (przewodniczącą RDPPWL). Następne wystąpienie poświęcone zostało tematyce partnerstwa publiczno-społecznego, Monika Różycka-Górska (Rzecznik Prasowy Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie) wprowadziła zebranych gości do problematyki zasad tworzenia, współpracy oraz korzyści związanych z takiej współpracy.

Drugą część spotkania otworzyło wystąpienie Ireneusza Wilczyńskiego (Zastępca Burmistrza Miasta Józefów), rysujące zagadnienie współpracy samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi na przykładzie Miasta Józefów. Kolejna prezentacja związana była z tematyką współpracy organizacji pozarządowych z samorządem województwa w obszarze wsparcia dziecka i rodziny. Przedstawiła ją Joanna Błaszczuk (Kierownik Świetlicy Socjoterapeutycznej w Sawinie). Jako trzeci swoje wystąpienie, zatytułowane Współpraca samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi w aspekcie rozwoju kultury fizycznej i sportu oraz kultywowania tradycji i kultury regionu, zaprezentował Bartosz Dąbrowski (Zastępca Wójta Gminy Niedrzwica Duża). Kolejne wystąpienia związane były z problematyką funkcjonowania organizacji pozarządowych. O niezależnej telewizji internetowej opowiedział Wojciech Dec (Prezes Zarządu Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych) oraz Piotr Nakonieczny (Członek Komisji Rewizyjnej Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych). Kwestię wizerunku i promocji podniosły wystąpienia Ewy Mateuszuk (Starszy spec. ds. promocji Radia Lublin) oraz Anny Kłos (Metodyk pracy socjalnej. Całą konferencję zamknęła prelekcja pracowników ROPS w Lublinie dotyczące zleceń zadań organizacjom pozarządowym (konkursy ofert, weryfikacja i rozliczanie).

Konferencja cieszyła się wysoką frekwencją, zgromadziła wielu przedstawicieli lokalnych władz, środowiska akademickiego, przedstawicieli lubelskich organizacji pozarządowych jak również działaczy społecznych funkcjonujących w sposób niesformalizowany. Wydarzenie stanowiło doskonałą okazję do zapoznania się z faktycznym stanem trzeciego sektora w regionie, poznania specyfiki poszczególnych miejscowości, pozyskania informacji związanych z możliwościami finansowania działań organizacji pozarządowych.


Powrót
Szybki kontakt

LPNT S.A.

Lubelski Park Naukowo-Technologiczny S.A.
ul. Dobrzańskiego 3, 20-262 Lublin
tel. (+48) 81 534 61 00
faks: (+48) 81 531 85 48
e-mail: biuro@lpnt.pl

lpnt

Banery2
Banery
Inno Broker
Copyright © Inno Broker - 2013.
Ta strona korzysta z plików cookie. Używając tej strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki. Możesz dowiedzieć się więcej w jakim celu są używane oraz o zmianie ustawień przeglądarki. Kliknij tutaj »
zamknij