Wspieramy lubelskie innowacje

Na płaszczyźnie styku nauki i biznesu znajduje się obszar działania dla nowego zawodu – INNO-BROKERA. Lubelski Park Naukowo-Technologiczny S.A., w partnerstwie z Uniwersytetem Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, realizuje projekt w ramach którego zostaną wyszkoleni i praktycznie przygotowani do pracy na rynku pierwsi w naszym regionie specjaliści tego typu.

Inno-broker video

O projekcie

Lubelski Park Naukowo-Technologiczny S.A. w partnerstwie z Uniwersytetem Marii Curie-Skłodowskiej w ramach konkursu 3/POKL/PI/VIII/2012 od 01 marca 2013 do 31 sierpnia 2015r. realizuje projekt pt.: PI Nowy model kompleksowej obsługi potrzeb innowacyjnych przedsiębiorstw – INNO-BROKER.
W ramach projektu powstanie strategia i model kształcenia inno-brokerów, którzy będą docelowo operowali na obszarze makroregionu Lubelskiego.
Ich głównym zadaniem będzie pozyskiwanie nowych i innowacyjnych technologii i rozwiązań opracowanych w uczelniach regionu, które to znajdą swoich biorców głównie wśród regionalnych ale i ponadregionalnych przedsiębiorców. Do zadań inno-brokerów będzie należało również operowanie wśród przedsiębiorców w zakresie doradztwa innowacyjnego, identyfikacji problemów badawczych i wyszukiwania wykonawców rozwiązań tych problemów.

Podjęta inicjatywa stawia sobie za cel podniesienie poziomu innowacyjności naszego makroregionu poprzez rozwinięty brokering. Zapraszamy do współpracy świat nauki i biznesu, spodziewamy się, że podjęta współpraca z realizatorami projektu zaowocuje wzrostem konkurencyjności regionu. Projekt odpowiada na problem niskiego poziomu współpracy sfery biznesu i nauki w regionie lubelskim. Z przeprowadzonych analiz wynika, iż tylko 1,2% przedsiębiorstw woj. lubelskiego współpracuje z ośrodkami innowacji i 3% ze szkołami wyższymi. Udział regionu w ogóle nakładów B+R w kraju to tylko 3,3%. Taki stan rzeczy niezwykle negatywnie wpływa na innowacyjność przedsiębiorstw, z których tylko 13,6% wprowadza innowacje do swojej produkcji, a także całego regionu. Powoduje to, że nasz region zajmuje niechlubne przedostatnie miejsce w krajowych rankingach innowacyjności. Oznacza to ni mniej, ni więcej, że nasz region nie wykorzystuje swoich atutów związanych z rozwiniętą bazą B+R.

Proponowane podejście przyczyni się do wzmocnienia współpracy przedsiębiorców z sektorem nauki, co jest zgodne z tematem projektów innowacyjnych testujących. Stworzony przez nas nowy model zostanie przetestowany i wdrożony w firmach i uczelniach makroregionu, co ma zaowocować lepszym i pełniejszym wykorzystaniem drzemiących w regionie potencjałach.

Wartość projektu: 969 112,00 PLN

2016-10-24xx wpisz treść kategorii ...  czytaj więcej
Szybki kontakt

LPNT S.A.

Lubelski Park Naukowo-Technologiczny S.A.
ul. Dobrzańskiego 3, 20-262 Lublin
tel. (+48) 81 534 61 00
faks: (+48) 81 531 85 48
e-mail: biuro@lpnt.pl

lpnt

Banery2
Banery
Inno Broker
Copyright © Inno Broker - 2013.
Ta strona korzysta z plików cookie. Używając tej strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki. Możesz dowiedzieć się więcej w jakim celu są używane oraz o zmianie ustawień przeglądarki. Kliknij tutaj »
zamknij